Sandığımızın 53.dönem Genel Kurulu 18.08.2017 tarihinde Sandık merkezinde gerçekleşmiştir.Güncel, mevzuata uygun, uygulanabilir ve esnek düzenlemeler yapılması amaçlanan Vakıf Senedi değişikliği ile ilgili süreçte teşekküllerimizden gelen görüşlerden de istifade edilerek Sandık bünyesinde uzman kişilerden oluşan bir komisyon kurulmuş, kurulan komisyon kapsamlı bir çalışma yürütmüş, SGK uzmanlarının da katkı vermesi neticesinde ortaya çıkan metin, Yönetim Kurulumuzda son halini almış ve Genel Kurul onayına sunulmuştur. Vakıf Senedi değişikliği Genel Kurul'da kabul edilmiş olup bu çerçevede Vakıf Senedi’nin 35 maddesinde değişiklik yapılması, 4’ü geçici madde olmak üzere 7 yeni maddenin ilave edilmesi, ayrıca 6 maddenin de yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.Toplantı tutanağı özetine ulaşmak için tıklayınız.