Personel ve İdari İşler

1-Gayrimenkuller ile ilgili işlemler:
Maliki bulunduğumuz gayrimenkullerin kiraları ile ilgili her türlü işlemleri yapılmaktadır.

2-Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Toplantıları:
Bu toplantılarla ilgili gerekli işlemleri yapılmaktadır.

3-Personel İşleri :

Yürürlükteki mevzuat hükümleri ve Personel Yönetmeliğimizdeki esaslara dayalı olarak Sandığımızda görev yapan tüm personeli ilgilendiren hususlar titizlikle takip edilmekte ve ge¬rekli işlemler yapılmaktadır.

2008 sene sonu itibariyle Sandığımızda çalışanların toplam sayısı 19’dur.

4-Satın Alma İşleri :


Sandığımızın ihtiyacı dahilindeki demirbaş, kırtasiye v.b. tüm satın alma işleri sonuçlandırılmaktadır.

5-Genel Evrak İşleri :
Sandığımızın haberleşme işlerini yürüten bu bölüm; işlemlerle ilgili evrak kayıtları yapılmaktadır. Evrak postalanması, tevzii ile suretlerinin muhafazası, cevap verilecek evrak takip işleri gerçekleştirilmektedir