Tahsis Şubesi

1-Çalışan (aktif ) üyeler ile ilgili işlemler:

Teşekküllerde yeni işe başlayan personele üye sicil numaraları verilerek üye kayıtları yapılmakta ve verilen sicil numaralarına göre dosya açılarak arşivlenmektedir. Verilen sicil numaraları teşekküllere bildirildiği gibi, 5838 Sayılı Kanunla 1.8.2009 tarihinden başlamak üzere, 1.6.2004 tarihinden sora işe giriş ve çıkışlara ait bildirimler internet ortamında SGK’ya yapılmaktadır. Diğer taraftan üyelerin künyelerinde meydana gelen değişikliklerle ilgili gerekli düzeltmeler yapılarak belgeleri dosyalarında muhafaza edilmektedir.
Üyelerimizin Sandığımıza tabi çalışmalarından başka diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki çalışmaları üyelerin taleplerine binaen, 2829 Sayılı Kanun’a göre birleştirilmesi işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Keza halen başka Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi çalışmakta olup, daha önce Sandığımıza bağlı teşekküllerde çalışmış olan eski üyelerimizin ilgili Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca talep olunan Sandığımıza tabi hizmetleri ile bunlara ait prime esas kazançları kesin olarak saptandıktan sonra söz konusu kuruluşlara bildirilmektedir.
Üyelerimizin askerlik/hizmet borçlanması ile isteğe bağlı prim ödemesi talepleri değerlendirilerek, konu ile ilgili işlemler tekemmül ettirilip sonucu taraflarına bildirilmektedir.

2-Emekli (pasif )üyelerin aylık ödemeleri ile ilgili işlemler:

Aylıklar her yılın Ocak ve Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren bir önceki aya göre 1.10.2008 tarihinden itibaren 5510 Sayılı Kanun çerçevesinde ve SGK paralelinde arttırılarak ödenmektedir.

Bazı emeklilerimizin muhtelif nedenlerle, almakta oldukları maaş tutarlarının bildirilmesi hakkındaki talepleri, “Maaş Bildirim Formu” ile cevaplandırılmaktadır.

3-Tahsis İşlemleri:

Sandığımızın ana görevlerinden biri, Vakıf Senedimizin öngördüğü emeklilik şartlarını yerine getiren üyelerimizin talepleri halinde, emeklilik işlemleri ile ayrıca vefat eden aktif ve pasif üyelerimizin geride kalan hak sahibi durumunda bulunan dul, yetim, muhtaç anne ve muhtaç baba maaş tahsisi işlemleri sonuçlandırılarak kendilerine maaş bağlanmakta ve emeklinin ölümü halinde hak sahibine cenaze yardımı ödenmektedir.

Sandığımızdan emekli, malûl, dul, yetim ve muhtaç ana-baba maaşı alanların yıllık durumları ve çalışan (aktif) üyeler ile emekli (pasif) üyelerin birbirleri karşısındaki sayısal oranını mukayeseli olarak gösterir tablolar hazırlanmaktadır.

Emekliliğe hak kazanmak için sigorta başlangıç tarihi ve cinsiyete göre sağlanması gereken şartlara gösteren tabloya ulaşmak için tıklayınız.