Gayrimenkullerimiz

KANDİLLİ KORULUĞU

Cemile Sultan Korusu olarak da anılan ve 99.969 m2 büyüklükteki bu yerimiz; güzide coğrafi konuma sahip olması ve içinde nadide ağaç türlerinin bulunması, ayrıca ulaşım yönünden fevkalade vasıflar taşıması nedenleriyle, dünyanın en güzel ve değerli yerlerinden biridir. 1/1000 Ölçekli öngörünüm planında “1.grup koru alanı”na giren ve muvakkat dahi olsa hiçbir yeni inşaat yapılamayan, Kandilli Koruluğu’nda, satın alındığı 1969 yılından 1993 yılına kadar gelir getirici bir değerlendirme yapılamamış, özellikle korunmasının güçlüğü nedeniyle masraf getirici bir yer vasfını taşımıştır. Bilindiği gibi, Yönetim Kurulumuz, camiamızda eksikliği hissedilen bir sosyal tesise kavuşabilmek ve diğer taraftan da Sandığımız için üretken bir yapıya kavuşturulması amacıyla, Kandilli Koruluğu’nun, eğitim ve sosyal amaçlı hizmet vermek üzere, kurucu üyelerimizden İstanbul Ticaret Odası’na 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren 25 yıl müddetle kiralanmasına karar vermiştir.

YUVA HAN

Karaköy, Rıhtım Caddesine ve Yuva Sokağa cepheli bulunan ve 1 mağaza ile 5 normal kattan oluşmaktadır. Bu gayrimenkulümüzün 3-4-5 katlarında 30 yıldan beri hizmet veren Sandığımız 2005 yılı başlarında TOBB Binasına taşınmıştır.

YENİ İŞ HANI

Eminönü, Mısır Çarşısı’nın hemen arka kesiminde olup, Sultanhamam ve Tahtakale İş Merkezinin odak noktasında oldukça iyi bir yerdedir. 1965 yılında 275 m2 arsa üzerinde 1 bodrum, 1 zemin, 3 normal ve 1 çekme kat olmak üzere 6 katlı (1225 m2 alanlı) inşa edilmiş bu Han 1972 yılında Sandık tarafından alınmıştır.

GÜNDEŞ HAN

Kasımpaşa semtinde, 1959 yılında 941 m2 arsa üzerinde inşa edilmiştir. (2200 m2 alanlıdır.) Sandığa intikali 1975 yılında olmuştur. 1 zemin, 3 normal ve 1 çekme kattan oluşmaktadır.