Muhasebe Şubesi

1-Kayıt İşleri :

Aylık Hesap durumunun çıkarılması, banka işlemlerinin yürütülmesi, yapılan bütün ödemelerin takibi ve mahsuplarının kesilmesi kiraların tahsil edilmesi işlemlerini yürütmektedir. Muhasebe kayıtlarımızın tek düzen hesap planına uygun olarak tutulması zorunlu olduğundan logo muhasebe programı 2006 yılında uygulamaya konulmuştur.

2-Prim Tahsil İşleri :

Toplam sayısı 365’i aşan teşekküllerimizde 5000’i aşan çalışana ait aylık sigorta prim bordroları¬nın kont¬rolü ve tahakkuku yapılarak, primlerin büyük ölçüde tahsili sağlanmıştır. 2007 yılından itibaren sigorta mat¬rahları, üye ve teşek¬kül payları aylık olarak bilgisayar sistemine kaydedilmektedir.

3-Müşterek Emeklilerin Takibi İşleri :

Emeklilerimizden, diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında hizmeti olanlardan alacaklarımızın tahsili ile Sandığımıza tabi teşekküllerde hizmeti olan, ancak diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından emekli olanlar için borçlarımızın tediyesi yapılmaktadır.

4-Sağlık ve Ölüm Yardımları :

a)- Emekli, Dul ve Yetimlere:
- Kasadan, banka kanalıyla ve Sandık adına teşekküller kanalı ile Sağlık Yardımı yapılmaktadır.
- Vefat eden üyelerimiz için cenaze yardımı yapılmıştır.
b)- Çalışan üyeler :
- Teşekküllere; çalışan üyelerin sağlık yardımları için, Sandığa göndermeleri gereken toplam sigorta primlerinin % 12’si Sağlık Yardım Fonu olarak bırakılmaktadır.
- Vakıf Senedimizin 27.Maddesi gereği, çalışan üyelerimize sağlık yardımında bulunulmaktadır.
c)-Ek Ödemeler :
Kaldırılan vergi iadesi yerine ihdas edilen “ek ödeme” kapsamında her ay emeklilere aylıklarının % 4 oranında ödeme yapılmakta ve karşılığı bilahare Maliye Bakanlığından talep edilmektedir.

Sandığımızın 2009 - 2010 - 2011 - 2012 yılları mali tablolarına ulaşmak için tıklayınız.