Denetim Kurulu

Denetim Kurulu ?

Genel Kurulca, üçü teşekküller, ikisi üye delegeleri tarafından ve kendi aralarından (4) yıl süreyle seçilecek (5) kişilik bir kuruldan oluşur.
Genelde (2) ayda bir toplanmaktadır.
Sandığın her türlü giderinin ve gelirinin mevzuata uygunluğunu ve zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
Gayrimenkul ve menkul varlığının gereği gibi değerlendirilip değerlendirilmediğini denetler.
Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu, bilanço ve bütçesini inceler ve görüşlerini raporla Genel Kurula sunar.
Gerekli gördüğü takdirde, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Üyeleri

OSMAN BAĞIŞ

DENETİM KURULU BAŞKANI

TİCARET BORSASI ADANA

MURAT ÇETİNTAŞ

DENETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

TİCARET ODASI DENİZLİ

İBRAHİM TIRPANCI

DENETİM KURULU ÜYESİ

TİCARET ODASI ANKARA

ERCAN YILDIRIM

DENETİM KURULU ÜYESİ

TİCARET VE SANAYİ ODASI DÖRTYOL

CENK ŞAHİN

DENETİM KURULU ÜYESİ

TİCARET ODASI MARMARİS