Sayın Emeklimiz,

İş Bankası ile promosyon anlaşması 01.06.2023 tarihinde 3 yıllık süre ile yapılmıştır.

Başlangıçta yapılan promosyon ödemeleri o tarihteki maaşa göre aşağıda yer alan ilk baremler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.

Promosyon tarifesi Nisan ayından geçerli olmak üzere emeklinin mevcut maaşına göre aşağıdaki baremler ile güncellenmiştir.

Anlaşmanın 10 aylık süresi geçmiş olup; ödemeler geriye kalan 26 aylık süreye denk gelen promosyon bedelinden şimdiye kadar ödenen promosyon bedeli mahsup edilerek yapılmıştır. Güncel maaşı önceki seneye göre daha düşük baremde kalanlardan iade alınmayacaktır.

Örnek1: Eski tarife kapsamında ilk maaş ödemesi olarak 15.000 TL maaş alan emeklimize 36 ay için 7.500 TL promosyon ödenmişti.

Emeklimizin son ay güncel maaşı ise 25.000 TL olsun.

Emeklimize yeni tarife kapsamında 12.000 TL’nin “12.000/36*26” hesabıyla 26 aya denk gelen kısmı olan 8.666,67 TL tutarındaki promosyon ödemesinden geçen sene Haziran ayında kendisine ödenen 7.500 TL tutarındaki promosyonun “7.500/36*26” hesabıyla  5.416,67 TL’si mahsup edilerek emeklimize bundan sonraki 26 ay için 3.250 TL. promosyon bedeli ödenmiştir.

Örnek2: Eski tarife kapsamında ilk maaş ödemesi olarak 9.800 TL maaş alan emeklimize 36 ay için 6.750 TL promosyon ödenmişti.

Emeklimizin son ay güncel maaşı ise 18.400 TL olsun.

Emeklimize yeni tarife kapsamında 10.000 TL’nin “10.000/36*26” hesabıyla 26 aya denk gelen kısmı olan 7.222,22 TL tutarındaki promosyon ödemesinden geçen sene Haziran ayında kendisine ödenen 6.750 TL tutarındaki promosyonun “6.750/36*26” hesabıyla  4.875 TL’si mahsup edilerek emeklimize bundan sonraki 26 ay için 2.347,22 TL. promosyon bedeli ödenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.