Oda, Borsalarımızın dikkatine;

28 Haziran 2024 tarih ve 32586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Odalar, Borsalar Ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar Ve Birlik Personeli Sigorta Ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ocak ve Eylül aylarında” ibaresi “Ocak ve Temmuz aylarında” şeklinde değiştirilmiştir.

Saygılarımızla.