Değerli Mensubumuz,

Sandığımız ile SGK arasında MEDULA Sisteminin Kullandırılmasına ilişkin 17.03.2023 tarihinde imzalanan ve 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen protokolün tam ve eksiksiz uygulanabilmesi ve yürürlüğe konulduğunda sıkıntılar yaşanmaması için, uygulamaya geçis süreci SGK'dan gelen talep doğrultusunda protokolün Geçici 1 inci maddesine istinaden 3 ay süre ile ertelenmiştir. SGK'nın Sandığımıza göndermiş olduğu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.