Sayın Emeklimiz,

2 Kasım 2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7464 Sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile; Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 2023 yılı 1 Ekim ödeme döneminde emekli aylığı alanlara dosya bazında 5.000 TL tutarında (dul-yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında) bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılacağı ve emekli olup 2023 yılı Ekim ayı içinde sigortalı olarak çalışanların kapsam dışında tutulacağı hüküm altına alınmıştır. 

Kapsam dışında bırakılan sigortalı olarak çalışanların tespiti için SGK ve diğer Banka Sandıkları’na yazı yazılmıştır.  İlgili Kurumlardan gelecek cevapların ardından ödeme yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.