Sayın Emeklimiz,

2 Kasım 2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7464 Sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile; Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 2023 yılı 1 Ekim ödeme döneminde emekli aylığı alanlara dosya bazında 5.000 TL tutarında (dul-yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında) bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılacağı ve emekli olup 2023 yılı Ekim ayı içinde sigortalı olarak çalışanların kapsam dışında tutulacağı hüküm altına alınmıştı 

28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 sayılı Kanun’un 54. maddesiyle, 5510 Sayılı Kanunun geçici 98. maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak, çalışan emekliler de 5000 TL tutarındaki ödemenin kapsamına alınmış oldu.

5000 TL. tutarındaki ikramiye ödemesi 24 Ocak 2024 Çarşamba gün içerisinde yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.