Bilindiği gibi, Devletin teşekküllerimize sağladığı %5 prim teşviğinden yararlanabilmek için Vakıf Senedi’nde yer aldığı üzere, prim bordrolarının ait olduğu ay içinde Sandığa ulaştırılması ve karşılığı prim tutarlarının müteakip ayın 20’sine kadar Sandığa yatırılmış olması gerekmektedir. Yasal ödeme süresi geçmiş prim ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan teşekküller, beş puanlık prim indiriminden, bahse konu borçlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren yararlanabileceklerdir.

 

Defalarca yapılan yazılı ve sözlü olarak uyarılarımız ile hiçbir teşekkülü mağdur etmemek adına yürüttüğümüz titiz çalışmalara rağmen, %5 prim teşvikinden istifade edilmesi için manyetik ortamda ve istenen formatta hazırlanması gereken EK-2 tablosu ile işsizlik sigortası hem tahakkuk ve hem de tahsilat fişlerinin asıllarını ya da çok okunaklı fotokopilerinin eksiksiz olarak göndermeyen teşekküllerimiz, az önce sözü edilen şartları sağlasa dahi, teşvikten istifade edememektedir. Aralık ayından itibaren, teşekküllerimize eksik gönderdiği belgeleri tamamlaması yönünde bir bildirim yapılmamaktadır. Dolayısıyla gönderdiği belgelerde eksiklik olup olmadığını teşekküllerin bizzat Sandığı arayarak kontrol etmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca; 20.04.2010 tarihinde Ankara’da SGK ile yaptığımız görüşmede %5 puanlık işveren teşvikine yönelik bildirimlerimizde fazlaca gecikme yaşandığı bu bildirimlerin müteakip ayın sonunu geçmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Bu gecikmeler bazı teşekküllerimizin SGK’na yaptıkları işsizlik sigortası ödemelerini son güne kadar bekletmeleri, bazılarının da erken ödeme yaptığı halde evraklarını geç göndermelerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, teşekküllerimizin mağdur olmaması açısından, SGK’na yapılan işsizlik sigortası ödemelerinin mümkün olduğunca erken bir tarihe çekilmesi ve hazırlanması gerekli CD’lerle birlikte tahakkuk ve tahsilat fişlerinin ödeme yapılır yapılmaz sandığa kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Bu uyarıları dikkate almayıp söz konusu evrakları geç göndermekte ısrar eden teşekküllerimiz, SGK’na yapacağımız bildirimlerde bir gecikme yaşanmaması açısından, o aya ait hak edişleri olsa bile, listelere maalesef dâhil edilemeyecektir.