Oda, borsalarımızın dikkatine;

2 Kasım 2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7464 Sayılı “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 19 uncu maddesi ile, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile 5174 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde yer alan “Genel Kurul kararıyla,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Sandığımıza odalar, borsalar ve Birlik bütçelerden ayrılan pay oranı %1’ den %3’e yükseltilmiştir.

Yapılan düzenleme doğrultusunda odalar, borsalar ve Birliğin 2024 yılı bütçeleri hazırlanırken yeni düzenlemenin dikkate alınması hususunu önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.