Değerli Mensubumuz,

Mensuplarımızın ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin MEDULA sistemine dâhil edilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalanmış, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Vakfımızın 24.12.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen Sağlık Yardımları Uygulama Yönetmeliği 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin 25.maddesi ile Yönetim Kurulu’na verilen yetki çerçevesinde sağlık yardım ödemelerine ilişkin yeni katsayılar belirlenmiş olup 01.07.2023 tarihinden itibaren sağlık yardımlarının ekli listede belirtilen katsayılarla ödenmesine karar verilmiştir.

Güncel Sağlık Yardımları Uygulama Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.