Sayın Emeklimiz,

Emekli maaşları, 15.07.2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 97 nci madde gereğince, emekli, dul ve yetimlere dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla, 2023 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere %25 oranında artırılmış olup, Temmuz ayı maaş farkları 4 Ağustos 2023 Cuma günü yatırılacaktır.

Saygılarımızla.