17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmî Gazete’de, yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacak bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret tutarı 166,80 TL. olarak tespit edilmiştir. Buna göre bir günlük çalışma karşılığı ücretin üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katı olan 1.251,00 TL. olmuştur.

Bu durumda; Vakıf Senedimizin 7.nci maddesi 4-A bendi hükümleri uyarınca, 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında tahakkuk ettirilecek olan primlerin hesabında esas alınacak asgari aylık tutarı asgari ücret karşılığı olan 5.004,00 TL. azami aylık tutarı ise asgari ücretin 7,5 katı 37.530,00-TL. ye yükseltilmiştir.