Sandığımız, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20nci madde kapsamında olup 5510 Sayılı Kanunun Geçici 20nci maddesinin 12nci fıkrasında yer alan "30/04/2008 tarihinden itibaren, sandıklarca bağlanmış/bağlanacak olan gelir veya aylıklara yapılacak artışlar, 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir veya aylıklara yapılan artışlardan fazla olamaz" hüküm gereği Sandığımız emekli maaşlarına SSK paralelinde artış yapılmaktadır.

Buna göre, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin TÜFE artış oranı %25,47 olarak açıklandığından emekli maaşları, 2022/Ocak ödeme döneminden itibaren %25,47 oranında artırılmış olup Ocak ayı maaş farkları 21.01.2022 tarihinde ödenmiştir.