Kıymetli Emeklilerimiz,

Bilindiği üzere, SGK emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na, eklenen Ek 18. madde ile düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile ikramiye ödemelerinin Hazine tarafından karşılanması hükme bağlanmış, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık emeklileri bu düzenlemeye dahil edilmemiştir. Bu düzenlemenin yapıldığı tarihten bugüne kadar Vakfımızın da kapsama alınarak yapılacak ödemelerin Hazine tarafından karşılanması yönünde resmi girişimlerde bulunulmuş ancak henüz sonuç alınamamıştır.

Vakfımız tüm maddi imkanlarını zorlayarak, kendi kaynaklarından karşılamak ve sonrasında Hazine’den talep etmek üzere Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2022 Ramazan Bayramı’ndan başlamak üzere, siz değerli emekli ve hak sahiplerimize bayram öncesinde ödeyeceğini bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

Buna göre geçmiş yıllara dair bayram ikramiyeleri de (aylık ve gelir bağlanma tarihleri dikkate alınmak suretiyle ve dul, yetimlerimize hisseleri oranında, birden fazla dosyadan gelir/aylık alanlara ise en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden ödeme yapılmak üzere) aşağıda belirtilen takvim dahilinde,

2018 yılındaki Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri 2022 yılındaki,

2019 yılındaki Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri 2023 yılındaki,

2020 yılındaki Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri 2024 yılındaki,

2021 yılındaki Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri 2025 yılındaki,

açıklanan Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri ile birlikte ödenecektir.

Bu vesileyle tüm üyelerimizin, emekli ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor ve ikramiye ödemelerinin hayırlı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

TOBBES Yönetim Kurulu